ÚvodSvislé

Úvěry pro bytová družstva a podnikatele

Úvěr pro bytová družstva a společenství vlastníků

Úvěry na financování zateplení a jiných oprav panelových domů.

Podnikatelský úvěr (úvěry pro malé a střední podniky

Úvěry na nákupy podnikatelských objektů (haly, sídla společností), technologií a financování provozu společnosti (zásoby, pohledávky). Zajištění může být nemovitost nebo pohledávky apod. Poskytnutí záleží na výsledcích společnosti za minulá období.