ÚvodSvislé > Pojišťovací služby > Specifikace pojistných programů

Specifikace pojistných programů

Po analýze pojistných potřeb specialista Insurance waves navrhne klientovi konkrétní pojistný program dle potřeb. Následuje správa pojištění, monitoring trhu a pravidelná setkání s klientem, při kterých diskutujeme změny, které se ve společnosti udály, a které by bylo vhodné reflektovat v pojistném krytí.

Specifikace a správa pojistění zahrnuje tyto služby:

  • ve spolupráci s klientem pečlivá příprava podkladů pro výběrové řízení
  • výběrové řízení na pojišťovnu – oslovení pojistného trhu, vyhodnocení nabídek jednotlivých pojistitelů, doporučení
  • vyjednávání o pojistném programu s vybraným pojistitelem za účelem dosažení co nejvýhodnějších podmínek
  • příprava pojistné smlouvy dle dohody s klientem u zvoleného pojistitele
  • v průběhu pojistného roku projednávání a zajišťování úpravy pojistných smluv formou dodatků dle potřeby
  • zajištění vinkulací k pojistné smlouvě dle potřeby
  • průběžné konzultace a poradenství