ÚvodSvislé > Zveřejňované údaje > Povinné informace dle zákona č. 170/2018 Sb.
 

Povinné informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle § 88 zákona
 č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

 

§ 88, odst. 1 a)

Samostatný zprostředkovatel:

Obchodní firma:

Insurance waves s.r.o.

IČ:

290 44 995

Adresa/ sídlo:

U zákrutu 1778/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Jednající osoba:

Ing. Petr Kmoch, při výkonu funkce jednatele

Kontaktní telefon:    

+420 272 769 586

Kontaktní e-mail:

vedeni@insurancewaves.cz

Odpovědný zástupce právnické osoby:

Monika Kmochová

Zápis v OR:

spisová značka C 162451 vedená u Městského soudu v Praze

Předmět podnikání:

        výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

         poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Jménem samostatného zprostředkovatele jednají se zákazníkem přímo: pracovníci, jejichž jméno je uvedeno v Záznamu z jednání a taktéž vázaní zástupci, jejichž seznam je uveden na webových stránkách České národní banky (dále jen ,,ČNB'') 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang="cz"

 

§ 88, odst. 1 b)

Samostatný zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném u ČNB. Ověření zápisu v registru je možno provést na webových stránkách ČNB 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang="cz" 

 

§ 88, odst. 1 c) d)

Informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků:

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat jednateli společnosti Ing. Petru Kmochovi, a to na e-mail: vedeni@insurancewaves.cz či písemně na adresu: Insurance waves s.r.o., U zákrutu 1778/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10, popřípadě na Českou národní banku.

Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele:

Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze řešit podle občanského soudního řádu či mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce (smlouvy neživotního pojištění) a Finančního arbitra (smlouvy životního pojištění).

 

§ 88, odst. 1 e)

Jména pojišťoven, pro které jsme oprávněni zprostředkovávat pojištění jsou uvedena na webových stránkách www.insurancewaves.cz.

 

§ 88, odst. 1 f)

Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné z pojišťoven.

 

§ 88, odst. 1 g)

Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

 

§ 88, odst. 1 h)

Na žádost zákazníka samostatný zprostředkovatel, nebo vázaný zástupce sdělí způsob svého odměňování vztahující se k sjednávanému pojištění.


§ 88, odst. 1 i)

Samostatný zprostředkovatel je odměňován pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno, vázaný zástupce je odměňován samostatným zprostředkovatelem.

  

§ 88, odst. 1 j)

Samostatný zprostředkovatel nepřijímá odměnu hrazenou přímo zákazníkem.