ÚvodSvislé > Pojišťovací služby > Pojištění vozidel

Pojištění vozidel

Povinné ručení

Povinné ručení je obecně zažité označení pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tento produkt, je zákonem stanovená pojistná ochrana pro případy, kdy je způsobena škoda vaším motorovým vozidlem někomu jinému. Zákonné pojištění vozidel musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka anebo technický průkaz nebo je používáno na veřejných komunikacích. Je upraveno zákonem č. 168/1999 Sb. Při nedodržení povinnosti uzavřít povinné ručení hrozí ze zákona sankce vyplývající z novely zákona č.168/1999, která 1. června 2008 nabyla účinnosti.

Uzavřením smlouvy povinného ručení můžete u některých pojišťoven získat zdarma další bonusy, jako je např. živelní pojištění, střet se zvířetem, úrazové pojištění pro řidiče, pojištění přípojného vozíku, rozšířená asistence i pro případy poruchy vozidla apod.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění chrání vaše vozidlo nejen v případě nehody, ale i v případě odcizení, poškození nebo zničení vozidla v důsledku živelní události či vandalismu. V případě nehody představuje především krytí škod na vozidle při vlastním zavinění. Širokou škálou dodatkových pojištění můžete pojistnou ochranu rozšířit i o pojištění čelního skla, zavazadel, úrazového pojištění řidiče i přepravovaných osob, pojištění právní ochrany, nestandardní výbavy vozidla, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla a pojištění nadstandardních asistenčních služeb.

Pojištění vozidel - flotila

Pojištění více vozidel jednou pojistnou smlouvou zjednodušuje firmám s větším vozovým parkem práci se správou pojištění od uzavření až po platby, poskytuje výhodné sazby pojistného a v neposlední řadě i likvidaci pojistné události.

„Flotilové pojištění“ může pokrývat rizika v rozsahu od povinného ručení přes standardní havarijní pojištění až po doplňková pojištění.

Tento pojišťovací produkt je nabízen různými pojišťovnami v různých variantách.