ÚvodSvislé > Pojišťovací služby > Pojištění podniků

Pojištění podniků

Jedním ze základních stavebních kamenů pojistného systému Insurance waves je vymodelování optimálního pojistného programu klientovi „na míru“. Naše produktové portfolio obsahuje řadu pojistných produktů v oblastech majetkového pojištění, odpovědnostního pojištění, pojištění vozidel a dalších.

MAJETKOVÉ POJIŠŤENÍ

 • Živelní pojištění
 • Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku
 • Pojištění pro případ odcizení a vandalismu
 • Pojištění strojních rizik a pojištění elektroniky
 • Pojištění skel
 • Pojištění terorismu

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

 • Pojištění obecné odpovědnosti za škody
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku a stažením výrobků z trhu
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
 • Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů společnosti, tzv. D&O pojištění
 • Profesní odpovědnosti
 • Pojištění environmentálních rizik

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

 • Havarijní pojištění a povinné ručení
 • Pojištění prodloužených záruk motorových vozidel
 • Pojištění rozdílu pořizovací a nové ceny vozidla

POJIŠTĚNÍ LETADEL

 • kasko pojištění
 • pojištění odpovědnosti z provozu letadla

POJIŠTĚNÍ LODÍ

 • kasko pojištění
 • pojištění odpovědnosti z provozu lodi

POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY

 • Pojištění zásilek - CARGO pojištění
 • Pojištění odpovědnosti v dopravce
 • Pojištění finanční způsobilosti silničního dopravce

STAVEBNĚ-MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

Stavební pojištění (CAR) a montážní pojištění (EAR) je dynamickým pojistným produktem, bez kterého se ve stavebnictví neobejde žádný investiční záměr či developerská činnost. Pojištění je určeno pro každou osobu zúčastněnou na budovaném díle v procesu jeho výstavby, respektive montáže. Cílem pojištění je poskytnout pojistnou ochranu v případě věcné škody a finanční ztráty, případně odpovědnosti za škody vzniklé třetí osobě v souvislosti s budovaným dílem. Pojištěným je ten, kdo má v souvislosti s budovaným dílem pojistný zájem.

POJIŠTĚNÍ SPECIÁLNÍCH RIZIK

 • Pojištění pohledávek
 • Pojištění právní ochrany
 • Pojištění pro zemědělce

Pojištění finančních rizik

Pojištění finančních rizik umožní lepší využití finančních prostředků a stabilnější cash-flow. Speciálním pojištěním finančního rizika je např. pojištění záruky, které může sloužit k nahrazení bankovní záruky a k lepšímu využití finančních prostředků. Pojištění finančních rizik částečně pokrývá i oblast odpovědnostních produktů jako např.:

 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti
 • pojištění zpronevěry

ZAMĚSTNANECKÉ PROGRAMY

Do této kategorie patří zejména penzijní připojištění a životní pojištění; pro zaměstnavatele je jeho příspěvek daňově uznatelným nákladem a do určité výše je osvobozen i od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Do stabilizačních programů dále patří skupinová pojištění - úrazové, cestovní, odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli; zaměstnavatel je pojistníkem a platí pojistné, které pro něj může být daňově uznatelným nákladem.

Výhody pro zaměstnavatele a zaměstnance:

Životní pojištění a penzijní připojištění

Výhody pro zaměstnavatele

 • Příspěvek zaměstnavatele je daňově uznatelným nákladem
 • Příspěvek zaměstnavatele je osvobozen od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění do výše 30.000 Kč
 • V případě přispívání na životní pojištění je možnost vyplacení bonusu nebo vratky ze strany pojišťovny

Výhody pro zaměstnance

 • Získání pojistné ochrany „zadarmo“ a tvorba kapitálu na důchodový věk
 • Příspěvek zaměstnavatele je osvobozen od daně z příjmu
 • Příspěvek zaměstnavatele je na straně zaměstnance osvobozen od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění
 • Možnost využití daňové úlevy z vlastních příspěvků
 • U penzijního připojištění získání státních příspěvků

Skupinové pojištění – úrazové pojištění, cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

Výhody pro zaměstnavatele

 • Daňové zvýhodnění (pokud je tak upraveno kolektivní smlouvou, interní směrnicí apod.)
 • Zajištění pojistné ochrany

Výhody pro zaměstnance

 • Získání pojistné ochrany „zadarmo“