ÚvodSvislé > Pojišťovací služby > Pojištění majetku

Pojištění majetku osob

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti ochrání majetek před živelními událostmi, odcizením a vandalismem, dále můžete pojistnou ochranu rozšířit i o speciální rizika. Pojištění se vztahuje zejména na věci movité, které tvoří vybavení bytu, tj. nábytek, elektronika, cennosti a peníze. Vztahuje se však i na věci uložené v nebytových prostorech (např. sklepě nebo garáži).

Pojištění domácnosti však neochrání nemovitost, ve které se domácnost nachází (byt, rodinný dům apod.). Proto doporučujeme uzavřít též pojištění nemovitosti.

Pojištění nemovitostí - rodinných domů, staveb atd.

Pojištění nemovitostí poskytuje pojistnou ochranu nejen před škodami vzniklými působením živlů (např. povodeň, záplava, vichřice, krupobití, požár, výbuch, úder blesku, náhlý sesuv hornin a zemin), ale i před dalšími riziky jako je poškození stavby při vloupání nebo vandalismem. Pojištění lze sjednat pro různé typy nemovitostí:

  • rodinné a bytové domy
  • byty a nebytové prostory v osobním vlastnictví
  • družstevní byty a spoluvlastnické podíly
  • rekreační chaty a chalupy
  • samostatné garáže v osobním vlastnictví
  • budovy ve výstavbě za zvýhodněnou sazbu
  • vedlejší stavby (garáže, oplocení, bazény, vrata, zásobníky PB apod.)
  • stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí určené ke stavbě, údržbě nebo rekonstrukci pojištěné budovy

Vhodným doplňkem k pojištění nemovitosti je pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví, držby nebo nájmu nemovitosti.