ÚvodSvislé > Pojišťovací služby > Likvidace pojistných událostí

Likvidace pojistných událostí

V případě, že dojde k pojistné události, je v zájmu každého klienta efektivní a pružné řešení likvidace vzniklých škod. Insurance waves dělá vše pro to, aby minimalizoval nutnou administrativu spojenou s pojistnými událostmi. Zásah zaměstnanců klienta při vzniku pojistné události se tak omezuje pouze na neprodlené oznámení pojistné události a poskytnutí nezbytných dokladů.

Příklad LIKVIDACE - Pojištění vozidla

Co k nahlášení škody potřebuji:

 • Datum, čas, místo vzniku škodní události.
 • Číslo pojistné smlouvy, ze které bude uhrazena škoda.
 • Registrační značku vozidla, kterým byla škoda způsobena.
 • Identifikační údaje viníka škodné události:
  • Jméno a příjmení
  • Adresa bydliště
  • Datum narození/rodné číslo
  • Název a sídlo firmy (v potřebných případech)
 • Identifikační údaje o řidiči pojištěného vozidla v době nehody:
  • Jméno a příjmení
  • Adresa bydliště
  • Datum narození/rodné číslo
 • Identifikační údaje o všech poškozených (u škody na vozidle minimálně registrační značku).

Co udělám ihned po vzniku události:

 • Zabezpečím místo nehody, zapnu varovná světla, umístím výstražný trojúhelník.
 • V případě zranění některého z účastníků dopravní nehody vždy poskytnu první pomoc, vždy kontaktuji záchrannou službu (155), hasičských záchranný sbor (150), policii (158) nebo linku integrovaného záchranného systému (112).
 • Kontaktuji pojišťovnu, kde mám pojištěno vozidlo na povinné ručení, havarijní pojištění a kde mám také sjednanou asistenční službu.
 • Zapíšu si registrační značky všech vozidel, která se účastní dopravní nehody, jména a příjmení řidičů, popř. majitelů vozidel, svědků na místě nehody, údaje o pojištění.
 • Vytvořím fotodokumentaci, popř. nákres situace dopravní nehody do Euroformuláře.
 • Sepíšu záznam o nehodě, pokud nebude přivolána policie, kde bude zdůrazněn průběh nehody, viník nehody, popř. míra zavinění jednotlivých účastníků. Záznam je důležité podepsat všemi zúčastněnými, pokud nedošlo k vážnému poškození na zdraví.
 • Policii kontaktuj vždy, pokud si nejsi zcela jistý výší škody na jednotlivém vozidle, zdravotním stavem nebo možným poškozením třetích osob.

Kdy musím k dopravní nehodě volat policii:

 • Pokud dojde ke zranění nebo usmrcení osoby.
 • Pokud dojde na některém vozidle, včetně přepravovaných věcí ke škodě vyšší než 100 000 Kč.
 • Pokud při nehodě dojde ke škodě v jakékoli výši na majetku třetí osoby.
 • Pokud při nehodě dojde poškození pozemní komunikace, ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (dopravní značky, svodidla).
 • Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení, životního prostředí.
 • Pokud po nehodě nejsou účastníci nehody sami schopni obnovit plynulost dopravního provozu.

Pokud nenastala ani jedna z výše uvedených variant, je nutné vyplnit Záznam o dopravní nehodě.

Upozornění:

Nepřijímejte nabídky asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nejsou smluvními partnery pojišťovny, se kterou máte sjednáno pojištění vozidla.

Jak nahlásit škodu:

Písemně: Vyplněný formulář vyzvednete a po vyplnění odevzdáte na každé pobočce pojišťovny, se kterou máte sjednáno pojištění majetku.

Telefonicky: V pojistné smlouvě je údaj o telefonickém čísle v případě škodné události.

On-line: Nejrychlejší způsob nahlášení škodní události, naleznete na příslušném webu pojišťovny.

Insurance waves:Prostřednictvím naší společnosti můžete nahlásit škodu, když použijete e-mail: likvidace@insurancewaves.cz .