Úvod

Povinné ručení-vývoj a otazníky
(17.7.2018)

Česká asociace pojišťoven vydala další číslo odborného časopisu Pojistný obzor. Vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz ČAP a ČKP Petr Jedlička v něm popisuje aktuální vývoj produktu povinného ručení. Aktualizovaná analýza ukázala, že v systému povinného ručení v segmentu osobních automobilů aktuálně chybí 12 % pojistného, když skutečné roční pojistné dosahuje 15,8 mld. Kč, zatímco celková výše škod a dalších nákladů spojených s vyřízením škod, správou smluv a s provozními náklady představuje částku 17,65 mld. Kč.Ještě negativnější situace vychází v segmentech nákladních automobilů včetně tahačů, kde celková nedostatečnost pojistného nabývá dokonce 30 % aktuální výše pojistného. Skutečné pojistné pro tato vozidla dosahuje 3,7 mld. Kč, zatímco roční úhrn škod a dalších souvisejících nákladů reprezentuje částka 4,8 mld. Kč. Uvedené velmi negativní výsledky jsou při dlouhodobé stagnaci a poklesu průměrného pojistného důsledkem stále rostoucí úrovně škod způsobené výraznou škodní inflací, která se zejména z důvodu aktuálního vysokého růstu průměrné mzdy při příznivém ekonomickém vývoji ČR projevuje přímočaře:  

  • do škod na majetku (narůstající cena práce za opravy v servisech i postupná modernizace vozidel, která vede k vyšší technologické náročnosti a tím i vyšší ceně oprav, včetně dražších náhradních dílů);
  • do růstu finanční výše za odškodnění zdravotních nároků, které jsou přímo navázány na nárůst průměrné mzdy.

Aktuální meziroční navyšování průměrné škody na zdraví o 7,6 % u škod na zdraví a 4,1 % u škod na majetku spolu s růstem počtu řešených škod povinného ručení o 5,2 %, který tak překonává růst počtu pojištěných vozidel (3 %), není vůbec v souladu s poklesem průměrného pojistného na jedno pojištěné vozidlo aktuálně vycházejícím o 0,6 %. I z mezinárodního srovnání vyplývá, že ceny povinného ručení v ČR nejsou nižší pouze oproti zemím západní Evropy (byť úroveň odškodnění i vyspělost trhu a šíře nabízených služeb jsou na českém trhu srovnatelné), ale většinově dokonce i oproti ekonomicky srovnatelně nebo méně vyspělým zemím střední, jižní a východní Evropy (Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovensko, Polsko, Turecko…). Z žebříčku 20 zemí se průměrné pojistné v ČR řadí na 19. místo, kdy nižší pojistné vychází už jen v Estonsku.

Povinné ručení, červenec 2018 Graf 1

Pojistné 

Jestliže během roku 2017 růst pojistného ani nepokrýval růst počtu pojištěných vozidel, kdy počet pojištěných vozidel narůstal tempem o 3 % a roční pojistné pouze o 2,4 %, pak první očekávání výsledku roku 2018 naznačuje z vývoje 1. čtvrtletí 2018 celkový růst pojistného o cca 5,1 %, kdy namísto 21,5 mld. Kč roku 2017 vychází první odhad pojistného na 22,6 mld. Kč. Nicméně i tento výsledek při pokračujícím 3% růstu počtu pojištěných vozidel vede k efektivnímu navyšování průměrného pojistného o cca 2 %.

Škodní inflace 

Povinné ručení, červenec 2018 Graf 2

K potvrzení výše uvedených negativních závěrů vztahujících se ke škodní inflaci (7,6 % u škod na zdraví a 4,3 % u škod na majetku, kdy průměrná škoda na zdraví nyní atakuje hranici 500 000 Kč a u majetkových škod se jedná o částku cca 35 000 Kč) lze velmi dobře použít také aktuální vývoj na straně průměrné mzdy v ČR, kdy mzdový vývoj (jenž eskaluje díky příznivému vývoji české ekonomiky) přímo či nepřímo ovlivňuje celou řadu nároků kompenzovaných poškozeným v systému povinného ručení. Konkrétně pro škody na zdraví se při odškodňování nemajetkové újmy bolestného a ztížení společenského uplatnění dle metodiky Nejvyššího soudu ČR vychází z hodnot přímo navázaných na hodnotu průměrné mzdy dle Českého statistického úřadu, kdy jeden bod pro bolestné představuje bod průměrné hrubé mzdy a maximální částka odškodnění za ztížení společenského uplatnění znamená její 400násobek. Od roku 2014, kdy byly po implementaci nového občanského zákoníku tyto hodnoty poprvé definovány, došlo do roku 2018 k tomuto vývoji:

  • hodnota bodu pro odškodnění bolesti narostla z 251 Kč platných pro rok 2014 na 295 Kč v roce 2018;  
  • maximální částka pro odškodnění ztížení společenského uplatnění byla za stejné období navýšena z 10 mil. Kč na 11,8 mil. Kč;
  • jen za poslední ročník z důvodu nastalého navýšení průměrné mzdy vzrostou nároky imateriální újmy o 6,9 %, což je zcela v souladu s předpokládanou celkovou inflací za zdravotní nároky ve výši 7,6 %. Za aktuální situace nelze jakékoliv snížení dynamiky očekávat ani pro nadcházející období, kdy předpoklad růstu mezd je stále velmi vysoký.

(Zdroj:RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.,vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz ČAP a ČKP)

zobrazit všechny aktuality