Úvod

Evropa a celosvětový pojistný trh
(13.6.2018)

Federace Insurance Europe (IE) vydala zprávu, v níž informuje o aktualizaci své rozsáhlé databáze obsahující údaje o evropském pojišťovnictví za období 2004–2016. Současně sdělila, že analýza údajů za rok 2016 je dostupná v posledním vydání publikace IE pod názvem „European Insurance in Figures“ (Evropské pojišťovnictví v číslech). Databáze údajů o vývoji evropského pojišťovnictví v dlouhodobém horizontu je nesmírně cenná pro analýzu, vymezení trendů a porovnání výsledků národního pojistného trhu s trhem jiného členského státu nebo trhy všech ostatních členských států EU. Databáze má anglický název Insurance Data  a zahrnuje informace o životním pojištění, (soukromém) zdravotním pojištění, neživotním pojištění (bez zdravotního pojištění), investičním portfoliu pojišťoven a distribučních kanálech.Údaje pro aktualizaci databáze poskytli členové IE (tj. asociace pojišťoven z členských států EU, kromě Litvy, Švýcarska, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Turecka).

Vývoj pojistného v Evropě a ve světě

V roce 2016 pokleslo celkové pojistné v Evropě o 0,4 %* (ve stálých devizových kurzech) na 1 189 mld. eur, a to po třech letech relativně silného růstu v průměru o 3,3 % ročně. Při delším zpětném pohledu je nutno zdůraznit, že pojistné v roce 2016 bylo o 5,7 %* vyšší než před deseti lety. Čtyři největší pojistné trhy v Evropě (UK, Francie, SRN a Itálie) se podílely na celkovém pojistném vykázaném IE v roce 2016 65,8 %, což je o 0,7 procentního bodu* méně ve srovnání s předchozím rokem. V UK* a SRN byl v roce 2016 docílen růst hrubého předepsaného pojistného o 0,5 %, resp. 0,2 %. Naproti tomu ve Francii a Itálii byl vykázán pokles o 0,1 %, resp. 8,7 %.Globální (celosvětové pojistné) se podle Swiss Re´s Sigma zvýšilo v roce 2016 o 2,9 % na 4 732 mld. USD, přičemž v předchozím roce byl zaznamenán růst ve výši 4,3 %. K uvedenému růstu globálního pojistného přispěla především Asie, kde pojistné vzrostlo o 10,5 % a Severní Amerika s přírůstkem 2,4 %. Pojistné ovšem pokleslo v Latinské Americe (-7,7 %) a v Oceánii (-4,6 %).Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že Evropa nebyla v roce 2016 motorem růstu globálního pojistného trhu.

Pojistné plnění

Pojistné plnění vyplacené klientům evropských pojistitelů se zvýšilo o 0,7 % a dosáhlo v roce 2016 výše 693 mld. eur, přičemž v předchozím roce byl zaznamenán růst 2,4 %.  Čtyři největší pojistné trhy v Evropě (UK, Francie, SRN a Itálie) se podílely na celkových výplatách pojistného plnění 67 %, což je o 0,6 % více než v roce 2015. V UK se vyplacené pojistné plnění zvýšilo o 1,3 %, ve Francii o 3,6 % a v SRN o 4,7 %, zatímco v Itálii pokleslo o 6,3 %. 

Hustota pojištění a celková pojištěnost

V roce 2016 se průměrné pojistné na jednoho obyvatele (tj. hustota pojištění) v Evropě snížilo o 18 eur nebo jinak o 0,9 % na 1 981 eur. Z této celkové částky připadá 1 159 eur na životní pojištění, 215 eur na zdravotní pojištění a 621 eur na neživotní pojištění (bez zdravotního pojištění). IE upozorňuje, že součet hustot u jednotlivých pojištění nedává celkovou hustotu pojištění, protože se liší počet zemí, které dodaly údaje k jednotlivým pojištěním.Celková pojištěnost, tj. poměr hrubého předepsaného pojistného k HDP v běžných cenách, vyjadřuje význam pojišťovnictví v dané zemi.  Průměrná pojištěnost v Evropě v roce 2016 činila 7,19 % a poklesla o 0,6 % ve srovnání s rokem 2015. Bylo to ovlivněno poklesem pojistného životního pojištění, což se odrazilo též v ukazateli pojištěnosti u životního pojištění, který se snížil ze 4,49 % v roce 2015 na 4,21 % v roce 2016. U soukromého zdravotního pojištění i neživotního pojištění (bez zdravotního pojištění) byl zaznamenán naopak nárůst pojištěnosti na 0,79 %, resp. 2,20 %.  (Zdroj: Federace Insurance Europe (IE)).

zobrazit všechny aktuality