Úvod

Přírodní katastrofy v číslech aneb loňská hurikánová sezóna byla nejnákladnější od roku 2005
(9.5.2018)

Celková výše pojištěných škod z přírodních katastrof a z katastrof způsobených člověkem dosáhla v roce 2017 výše 144 mld. USD. Hurikánová sezona v Severním Atlantiku, série ničivých požárů, vichřice a silné deště v některých regionech vyústily v nejvyšší úroveň globálních katastrofických škod zaznamenaných v jednotlivém roce. Celkové ekonomické škody činily 337 mld. USD a vezmeme-li v úvahu výši pojištěných škod, tak z toho plyne, že škody ve výši 193 mld. USD nebyly pokryty pojištěním. Tedy mezera v ochraně proti katastrofám byla obrovská. Tragická je především ta skutečnost, že v důsledku katastrof celosvětově přišlo o život, nebo bylo pohřešováno, více než 11 000 osob a miliony osob ztratily své domovy. Hurikánová sezona byla nejnákladnější od roku 2005. Důležitým rysem katastrofických škod v roce 2017 bylo, že k nim nejvíce přispěly rizikové faktory vyvolané atmosférickými poruchami. Obzvláště hurikány kategorie 4+ (Harvey, Irma, Maria – HIM) za sebou zanechaly značnou zkázu na karibských ostrovech, Portoriku, v Texasu a oblastech západní Floridy. Podle aktuálních odhadů dosáhly celkové pojištěné škody způsobené HIM cca 92 mld. USD. Některá místa zasáhly hurikány vícekrát a rychle za sebou a negativně ovlivnily mnoho oblastí podnikatelské činnosti. Finální celkové škody budou známy teprve po vyřízení všech pojistných událostí, ale přesto je možné již dnes tvrdit, že loňská hurikánová sezona bude patřit mezi nejnákladnější v historii. Další urbanizace a rozvoj lidských aktivit v pobřežních oblastech vystavených hurikánovému riziku a též účinky globálního oteplování výrazně ovlivnily výši škod a je pravděpodobné, že tomu tak bude i v budoucnu. (Zdroj: Swiss Re).

zobrazit všechny aktuality