Úvod

V ČR přibylo pojištěných vozidel
(5.4.2018)

Podle údajů České kanceláře pojistitelů přibylo v České republice v loňském roce 236 000 vozů se sjednaným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. Celkem je u nás pojištění 7 833 105 vozidel.  Počet nepojištěných vozidel se podle předpokladů ČKP pohybuje kol 130 000. Registrovaných vozidel bylo podle statistiky Centrálního registru vozidel přes 8,7 milionu. Díky příznivému ekonomickému vývoji počet vozidel v České republice stále stabilně roste – aktuálně meziroční nárůst vozidel se sjednaným povinným ručením dosahuje 3,1%. Z údajů databáze ČKP, kam dodávají informace o pojištěných vozidlech všechny pojišťovny provozující povinné ručení, vyplývá, že k 31. 12. 2017 je pojištěno povinným ručením 7,833 mil. vozidel, což proti situaci o rok dříve představuje navýšení o 236 tis. pojištěných vozidel.  Nejvýznamnější růst zaznamenala oproti roku 2016 pojišťovna Direct (72 000 vozidel), pojišťovna UNIQA (65 000 vozidel) a Allianz (57 000 vozidel).Úbytek naopak vykázala Hasičská vzájemná pojišťovna (- 3800 vozidel). Zajímavostí je, že první česká pojišťovna postavena na principu sdílené ekonomiky PRVNÍ KLUBOVÁ pojistila v loňském roce 1165 vozidel, v roce 2016 to bylo 351 vozidel. Nově se pojištění vozidel bude věnovat také Pojišťovna VZP, která získala 23. 11. 2017 povolení od ČNB k provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zatím tento produkt klientům nenabízí. Pravděpodobně se tomu tak stane v prvním čtvrtletí tohoto roku. 

 Počet pojištěných vozidel: ČKP 16-17

Je také důležité zmínit, že od 1. ledna 2018 je znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu ČKP. Cílem zavedení nové právní úpravy je dosáhnout spravedlivého principu financování garančního fondu ČKP prostředky od motoristů, kteří neplní svou zákonnou povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Doposud byl garanční fond financován prostřednictvím členských příspěvků pojišťoven nabízejících pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, tedy de facto pojistným hrazeným poctivými motoristy. Pokud bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda, viník ji zaplatí do výše 1/3 z celkového nároku, maximálně však 300 000 Kč. Tento limit, který zavádí novela zákona o povinném ručení, má zabránit likvidačním finančním dopadům na viníky nehod způsobených nepojištěnými vozidly. Podle údajů ČKP je v České republice registrováno přibližně 130 000 vozidel bez povinného ručení, jež ročně způsobí zhruba 2500 nepojištěných škod za stovky milionů korun. Nabourá-li vás nepojištěné vozidlo, škodu vám uhradí ČKP z garančního fondu a tuto částku pak vymáhá po dlužníkovi. ČKP poskytne poškozenému plné odškodnění, a to i v případě, kdy vznikne velmi vysoká újma, již by nebyl její viník schopen poškozenému sám uhradit. (Zdroj: Česká kancelář pojistitelů).

zobrazit všechny aktuality