Úvod

Finanční gramotnost v Evropě
(3.4.2018)

Podle loňské studie 45 % Rakušanů uvádí, že se jim v životě nedostalo finančního vzdělání. V Německu je tento podíl ještě vyšší: bez potřebných vědomostí se cítí být 51 % respondentů. Nejvíce lidí bez finančních informací je však ve Velké Británii: 56 %. Naopak nejméně finančně nevzdělaných lidí je poněkud překvapivě v Rumunsku. Podobný výzkum proběhl i v roce 2013 celkem ve třinácti evropských zemích. Bohužel během čtyř let se průměr všech zemí zhoršil ze 47% na 49 %. Přitom zatímco se finanční vzdělání zhoršovalo například právě ve Velké Británii, Belgii, Francii, Itálii a v Polsku, opačným, tedy pozitivním vývojem prošly Španělsko, Rakousko, Německo nebo Lucembursko. Jen každý čtvrtý respondent (25 %) se ve škole učil něco o zacházení s penězi. Přitom ale zájem o školní vzdělání ohledně nakládání s finančními prostředky je vysoké: například 82 % všech Rakušanů je přesvědčeno, že zprostředkování vědomostí o financích je úkolem školy. Právě v sousedním Rakousku se ukazuje pozitivní trend: ve skupině dotázaných ve věku 18-24 let: v roce 2013 mělo finanční znalosti ze školy 41 % osob, loni už 47 %. Aktuální průzkum proběhl koncem roku 2017 v uvedených zemích formou on-line a shrnul výsledky celkem 13 000 respondentů ve věku od 18 let. (Zdroj: ING International a agentura Ipsos).

zobrazit všechny aktuality