Úvod

Cenové dno u povinného ručení
(5.3.2018)

Dle analýzy České kanceláře pojistitelů (ČKP) už může cena povinného ručení dále klesat pouze na úkor dalšího prohlubování ztrát. Od roku 2010 průměrné pojistné pokleslo v dnešních cenách o 24 %, zatímco průměrná škoda stoupla o 47 %. Před rokem pojišťovny tratily zejména u rizikových segmentů, dnes se tento trend týká celého trhu s povinným ručením. V případě pojištění osobních automobilů pojišťovny vyberou o 12 % pojistného méně, než zaplatí na škodách. Skutečné roční pojistné u osobních automobilů dosahuje 15,8 mld. Kč, zatímco celková výše škod, nákladů spojených s vyřízením škod a správou smluv a dalších provozních nákladů představuje částku 17,65 mld. Kč. Ještě negativnější situace vychází v segmentech nákladních automobilů včetně tahačů, kde celková nedostatečnost pojistného dosahuje dokonce 30 % aktuální výše pojistného. ČKP, Analýza                                                                                                                                                        Zdroj: ČKP

Skutečné pojistné pro tato vozidla odpovídá 3,7 mld. Kč, zatímco roční úhrn škod a dalších souvisejících nákladů dosahuje částky 4,8 mld. Kč. Podobně je na tom také nejrizikovější skupina vozidel pojištěných leasingovou společností, kde ztráta dosahuje 27 %. Tyto velmi negativní výsledky ovlivňuje dlouhodobý pokles průměrného pojistného a stále rostoucí výše škod. Kvůli modernizaci vozového parku se průběžně projevuje také vyšší technologická náročnost a cena náhradních dílů. V neposlední řadě se vliv nového občanského zákoníku neprojevuje pouze v rovině očekávání budoucího vývoje škod na zdraví, ale jejich navýšení je již každodenní realitou. Trh s povinným ručením v současné době nabývá pouze pod vlivem nárůstu počtu pojištěných vozidel (3 %), který ovšem nedosahuje ani zdaleka takového růstu jako meziroční navyšování průměrné škody na zdraví (7,6 %) a na majetku (4,1 %). V souvislosti s nárůstem počtu pojištěných vozidel se zvyšuje také počet řešených škod povinného ručení (o 5,2 %). Cena průměrného pojistného přitom meziročně klesá o 0,6 %, na 2764 Kč. Tento vývoj, který stále více rozevírá nůžky mezi cenou a náklady, je zcela neudržitelný. Pojišťovny se teď musí víc než kdy jindy soustředit na správné nastavení hodnocení rizika. Počet pojištěných vozidel loni stoupl meziročně o 3,1 procenta a předepsané pojistné na povinné ručení o 4,2 procenta. Nárůst cen ale nedosahuje ani poloviny hodnoty loňské inflace 2,5 procenta. Aby povinné ručení nebylo ztrátové, měla by průměrná cena růst rychleji než inflace. Klíčové ke změně trendu zřejmě bude, jak změní svou cenovou politiku velké pojišťovny vůči významným leasingovým společnostem a velkým dopravcům, kteří se na ztrátách podílejí největší měrou. (Zdroj: Česká kancelář pojistitelů).

zobrazit všechny aktuality