Úvod

Schválen vládní návrh nového zákona o distribuci pojištění
(1.2.2018)

Nová vláda České republiky schválila na svém jednání 3. 1. 2018 návrh zákona o distribuci pojištění. Cílem této legislativy je podle Ministerstva financí zvýšit srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech a zvýšit nároky na profesionalitu osob působících v pojišťovnictví. Norma, která mimo jiné reaguje na směrnici EU o distribuci pojištění, by měla nahradit stávající zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. V návrhu se například uvádí, že vhledem k tomu, že nová směrnice o distribuci pojištění již neupravuje pouze zprostředkování pojištění, ale rozšiřuje svou působnost nově i na poskytování pojištění pojišťovnou prostřednictvím jejích zaměstnanců a dále obsahuje řadu koncepčních změn, navrhuje se zcela nový zákon o distribuci pojištění a zajištění a současně zrušení stávajícího zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Cílem je podle návrhu rovněž dosažení jednotného přístupu k regulaci distribuce na finančním trhu v ČR jako celku. Stejně upravené instituty a procesy v sektorech spotřebitelských úvěrů, pojišťovnictví a na kapitálovém trhu by měly zpřehlednit právní řád, zefektivnit výkon povolovacích a dohledových činností a snížit náklady osobám, které na finančním trhu podnikají. Směrnici EU o distribuci pojištění IDD doznala v nedávné době také významných změn. Evropská komise totiž 20. prosince 2017 zveřejnila návrh na novelu této klíčové regulace. Ten počítá s posunem termínu účinnosti IDD o 7 měsíců na 1. října 2018.  Komise tím vyhověla příslušné žádosti Evropského parlamentu a 16 členských států, která byla pochopitelně podporována i evropským pojišťovacím průmyslem. Důvod pro posun účinnosti IDD spočívá výhradně ve zpoždění legislativního procesu v EU. 20. prosince 2017 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna také dvě nařízení v přenesené pravomoci, k jejichž vydání byla zmocněna Evropská komise v příslušných ustanoveních směrnice 2016/97 o distribuci pojištění (IDD). Nařízení jsou přímo použitelná ve všech členských státech a doplňují pravidla vymezená IDD. (Zdroj: Tisk).

zobrazit všechny aktuality